WEEK   PROGRAMMA   2020
 
 
 
 
 
 
 
Maandag tot 10:00 uur    
  10:00 - 12:00 uur DJ BoB Goud Van Oud  1965 - 1966
  12:00 - 14:00 uur DJ BoB  
  14:00 - 18:00 uur DJ BoB  
  18:00 - 22:00 uur DJ BoB  
  na 22:00 uur DJ BoB  
       
Dinsdag tot 10:00 uur    
  10:00 - 12:00 uur DJ BoB Goud Van Oud  1967 - 1968
  12:00 - 14:00 uur DJ BoB  
  14:00 - 19:00 uur DJ BoB  
  19:00 - 22:00 uur DJ kees DJ Live Met Verzoekjes
  na 22:00 uur DJ BoB  
       
Woensdag tot 10:00 uur    
  10:00 - 12:00 uur DJ BoB Goud Van Oud  1969 - 1970
  12:00 - 14:00 uur DJ BoB  
  14:00 - 18:00 uur DJ BoB  
  18:00 - 21:00 uur DJ Iris DJ Live Met Verzoekjes
  na 22:00 uur DJ BoB  
       
Donderdag tot 10:00 uur    
  10:00 - 12:00 uur DJ BoB Goud Van Oud  1971 - 1972
  12:00 - 14:00 uur DJ BoB  
  14:00 -18:00 uur DJ BoB  
  18:00 - 22:00 uur DJ Mike DJ Live Met Verzoekjes
  na 22:00 uur DJ BoB  
       
Vrijdag tot 10:00 uur    
  10:00 - 12:00 uur DJ BoB Goud Van Oud  1973 - 1974
  12:00 - 14:00 uur DJ BoB  
  14:00 - 18:00 uur DJ BoB  
  18:00 - 22:00 uur DJ Danny Niet Altijd
  na 22:00 uur DJ BoB  
       
Zaterdag tot 10:00 uur    
  10:00 - 12:00 uur DJ BoB  
  12:00 -14:00 uur DJ BoB  
  14:00 - 18:00 uur DJ Bob  
  18:00 - 22:00 uur DJ BoB  
  na 22:00 uur DJ BoB  
       
Zondag tot 10:00 uur    
  10:00 - 10:00 uur DJ Bob  
  10:00 - 13:00  uur DJ Tonnie Aan Het Ontbijd Met Dj Tonnie
  13:00 - 18:00 uur Dj Miranda De Afsluiter Van De Week 
  18:00 - 22:00 uur DJ BoB  
  na 22:00 uur DJ Bob Sluiting Weekend